KTO TO TAKI? muz. i sł.: Kasia Zaniat

ten plik zawiera 12 plansz w pdf, a w nich:

– 6 dużych słów ‘haseł’

– 6 rysunków pomocnicznych

Plansze są materiałem pomocnicznym do nauki gestów w zwrotkach piosenki “Kto to taki?”

– Link do roboczego nagrania z gestami TU.