#muzykalnezeszyty

ten plik zawiera 11 plansz w pdf, a w nich min:

– pięciolinia duża

– pięciolinia mała pojedyncza / podwójna 

– z kluczem wiolinowym / bez klucza

– ze sztabkami do kolorowania

– z nazwami solmizacyjnymi