O K
OCHANIU MISIA 

sł:: Halina Stefanowska
muz: Zbigniew Ciechan

_______________________________

Posłuchajcie uważnie piosenki 
i zaznacznie kółkiem przedmioty,
które usłyszycie.